medicine top

Artikels, dossiers en links

COVID-19 Corona

coronavirus

Hebt u vragen over COVID-19 of corona?? Meer info op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/ van de Belgische overheid of op de website van de Vlaamse Overheid https://www.zorg-en-gezondheid.be/covid-19

Covid-19 over de hele wereld en statistieken per land: https://www.worldometers.info/coronavirus/.

De Huisapotheker

huisapotheker

Sinds 1 oktober 2017 kunnen patiënten met een chronische aandoening een huisapotheker kiezen. Die zal hen proactief begeleiden bij hun medicatiegebruik door hen persoonlijk advies te geven en een schema bij te houden van alle medicatie die ze gebruiken. Dankzij die begeleiding krijgen patiënten meer controle over hun gezondheid en kunnen ze langer zelfstandig blijven. Om zo'n duurzame therapeutische relatie met hun apotheker op te starten, worden chronische patiënten vandaag uitgenodigd een overeenkomst te ondertekenen met de apotheker van hun keuze.
Een betere opvolging voor meer zelfstandigheid!

Mijn apotheker kent mij, daar teken ik voor!

Meer info in deze folder en op deze website.

Bijsluiters

bijsluiters

Bijsluiters voor het publiek en samenvattingen van de kenmerken van het product(SKP’s) van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) stelt de bijsluiters en de samenvatting van de eigenschappen van de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik ter beschikking van het publiek. Door op bovenstaande link te klikken komt u terecht op de zoekpagina voor humane geneesmiddelen. Deze documenten zijn raadpleegbaar in PDF formaat.

Op deze site kan u ook melding maken van ongewenste effecten of reacties. Ook incidenten die optraden na de inname of na het gebruik van geneesmiddelen of gezondheidsproducten kan u hier melden. Onderstaande link leidt u naar de pagina:

Melding van ongewenste effecten / reacties en / of incidenten

Bij onze Franse buren maakt de Agence Nationale des Médicaments et des Produits de Santé (ANSM) het ook mogelijk bijsluiters of eigenschappen op te zoeken op specialiteitsnaam of op de naam van het actief bestanddeel voor de producten die in Frankrijk in de handel zijn

Opzoeken van Franse farmaceutische specialiteiten

Reisadvies

reisadvies

Reisadvies vindt u op de website van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl.

Onderneemt u in de nabije toekomt een trip naar een exotische bestemming? Dan verwijzen wij u door naar de website van het Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde. De tips zijn niet enkel geldig voor tropische bestemmingen maar eveneens voor landen met bedenkelijke drinkwatervoorzieningen en landen waar sterk gekruide voeding wordt genoten. Denk aan vaccinaties voor gele koorts, tetanos, difterie, polio, hepatitis A en of B, buiktyfus, malaria ...

Reisapotheek

reisapotheek

Reisapotheek: Een goede reisapotheek bevat naast uw persoonlijke en dagdagelijkse geneesmiddelen ook specifieke medicatie voor onvoorziene omstandigheden. Pas uw medicatie aan volgens de te verwachten weersomstandigheden en de plaatselijke omgeving. Deze voorzorgen kunnen u helpen bij kleine kwalen. Wij kunnen u steeds helpen bij de samenstelling van een basispakket, volgens de aard van uw vakantie.
Bij ernstige problemen gelieve u tot een plaatselijke geneesheer te wenden. Informeer alvast naar alle noodnummers ter plaatse, dit kan u veel nodeloos leed besparen.

Vaccinaties

vaccinaties

Indien u graag meer te weten komt over allerhande vaccinaties (griepvaccin!), bezoek dan de volgende websites.
http://www.vacciweb.be .

Stoppen met roken

roken

Met de jaarlijkse Werelddag zonder tabak (31 mei) wil de Wereldgezondheidsorganisatie rokers ertoe aanzetten om de sigaret voorgoed opzij te leggen, maar alle dagen van het jaar zijn natuurlijk goed om te stoppen met roken. Sinds 1 juni kunnen ‘stoppers’ bellen naar de Tabaks-Stop Lijn van de Belgische Federatie tegen Kanker. Het betaalnummer (070-227 227) is elke dag bereikbaar tussen 8 en 19 uur. Artsen en psychologen gespecialiseerd in rookstopbegeleiding beantwoorden vanaf 15 uur de oproepen. U kunt uw vragen ook mailen naar tabakstop@kanker.be.
Interessante links:
Praktische gids om te stoppen met roken: klik hier om de brochure van het Fonds voor Hartchirurgie te downloaden (pdf).
Tabaks-Stop Lijn: Stichting tegen Kanker
Stoppen met roken: Gezondheid.be
Roken en gezondheid: vzw Rookvrij
Werelddag zonder tabak: Wereldgezondheidsorganisatie

De prostaat: voorkom problemen door goede controles

prostaat

Schrik weerhoudt veel mannen om het bij de huisdokter te hebben over hun prostaat. Een bezoek aan de uroloog is zowaar nog minder evident. Nochtans zijn er redenen te over om de prostaat voorgoed uit de taboesfeer te halen. In het boek De Prostaat, lust en leed leggen uroloog Peter Van Erps en arts-journaliste Marleen Finoulst haarfijn uit hoe de prostaat werkt en welke behandelingen mogelijk zijn als er problemen opduiken. Onder Ons, het maandblad van Ziekenzorg CM, zet de belangrijkste bevindingen van dokter Van Erps op een rij. Klik hier om het artikel te lezen (in pdf-formaat).

Generische geneesmiddelen

generische geneesmiddelen

Generische geneesmiddelen zijn goedkoper dan originele geneesmiddelen. Sinds 1 januari 2003 dienen generische geneesmiddelen zelfs 26% goedkoper te zijn om in aanmerking te komen voor terugbetaling. Generische geneesmiddelen zijn evenwaardig aan het originele medicijn. Het ministerie van Volksgezondheid controleert dit nauwgezet. Het is zo dat na een bepaalde tijd een geneesmiddel niet langer beschermd is door een patent. Daardoor mogen alle farmaceutische producenten het middel op de markt brengen, wat de prijzen uiteraard doet dalen. Generische geneesmiddelen zijn dus goed voor de staatskas én voor uw portemonnee.
Praat er eens over met uw huisarts.

Antigifcentrum

antigifcentrum

Indien u kleine kinderen in huis heeft, houdt u beter het telefoonnummer van het Antigifcentrum in de buurt (070)245245. Leest u sowieso graag meer over de meest frequente huis- en thuisvergiftigingen dan kan de website alvast een leerrijke bron zijn.
https://www.antigifcentrum.be/

Opgelet met antibiotica

antibiotica

België is een van de grootste verbruikers van antibiotica in Europa. Deze worden voornamelijk voorgeschreven door de huisarts bij lucht- en urineweginfecties.

Het gevolg van deze overconsumptie is dat bacteriën steeds resistenter worden tegen antibiotica. Dit probleem kost in België jaarlijks het leven aan 2.600 mensen en gaat gepaard met 721.000 verpleegdagen en meer dan 380 miljoen onkosten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) zullen sommige van de huidige antibiotica mogelijks niet meer efficiënt zijn binnen 10 à 20 jaar.

Nog volgens de WGO zouden drie op vier sterfgevallen ten gevolge van een hogere antibioticaresistentie vermeden kunnen worden door enkele eenvoudige maatregelen. Bijvoorbeeld: wijzen op het belang van een goede hygiëne, een einde maken aan het overdreven voorschrijfgedrag van artsen, voldoende vaccineren, het opzetten van mediacampagnes om artsen en publiek te sensibiliseren voor het probleem …

Volg stipt het voorschrift van je arts!

  • Het is belangrijk de juiste medicatie in de juiste dosering op het juiste moment in te nemen: sla geen enkel innamemoment over en respecteer de voorgeschreven hoeveelheden en de duur van de behandeling!
  • Zet de behandeling voort tot het einde: een behandeling vroegtijdig stopzetten wanneer men zich beter gaat voelen verhoogt het risico op het ontstaan van resistente bacteriën en de kans op herval. Deze resistentie zal elke nieuwe behandeling dan ook bemoeilijken.

Bewaar ongebruikte antibiotica nooit voor een volgende keer. Breng ze gewoon terug naar uw apotheker.